Od Zarządu Słów kilka

Ejsmond Club

Kierując się troską o dobro Naszego Świętego Klubu, postanowiliśmy zjednoczyć środowiska sympatyków MZKS-u i stworzyliśmy miejsce dla tych, którym zależy i chcą w miarę swoich możliwości, pozytywnie wpływać na losy ukochanego klubu.

Głównym celem projektu jest zgromadzenie lokalnej społeczności biznesowej, skupienie jej wokół Arki, a w konsekwencji wprowadzanie nowych sponsorów do klubu. Zależy nam na stworzeniu pozytywnej atmosfery wokół spółki i przyciągnięcie jak największej ilości ludzi, związanych emocjonalnie i biznesowo z naszym klubem, miastem oraz całym regionem.

Pragniemy przywołać do naszego grona ludzi przedsiębiorczych i kreatywnych, gotowych do bezpośredniego wsparcia szerokiego spektrum działalności, w których swój udział ma Arka Gdynia. Prowadzimy firmy, gromadzimy doświadczenie w wielu dziedzinach, mamy rodziny i swoje obowiązki. Choć wszyscy jesteśmy różni – robimy na co dzień  inne rzeczy, pochodzimy z różnych miast, nie wszędzie się ze sobą zgadzamy, to łączy nas miłość do Arki Gdynia.

Zadbajmy, aby pokolenia kibiców mogły obserwować pracę klubu profesjonalnego, rozwiniętego organizacyjnie i sportowo. Wspólnymi siłami dołóżmy starań, by na kolejny jubileusz Arka Gdynia była w pełni gotowa do walki o najwyższe cele.

Jest Tylko Jedna Arka, jest Tylko Jedna Gdynia,
jest Tylko Jedna Siła, to TYLKO ARKA GDYNIA!

z wyrazami szacunku,
Zarząd Spółki EJSMOND CLUB

Partnerzy EJSMOND CLUB