KIM JESTEŚMY ?

Jesteśmy organizacją zarejestrowaną prawnie w formie spółki z o. o. pod nazwą EJSMOND CLUB. Posiadamy 30 tysięcy akcji Klubu piłkarskiego Arka Gdynia SA (5% pełnej puli), tym samym korzystamy z pełnych praw akcjonariusza mniejszościowego.

NASZA IDEA

Jednoczyć wokół akcji SA ARKI GDYNIA, posiadanych przez naszą organizację jak najszersze grono oddanych kibiców, którzy chcą w sposób zorganizowany wspierać klub i mieć czynny udział w jego rozwoju

 

 

NASZE MOTTO

W jedności siła

Tylko będąc zjednoczonym, okazując wzajemny szacunek i współpracując głos środowiska kibiców naprawdę nabierze znaczenia, a działania wymierny efekt.

 

NASZE CELE

Z szacunku do historii, w trosce o przyszłość

Głównym celem naszych działań jest wsparcie klubu w przestrzeniach, w których ze względu na działania bieżące, ciągłą presją wyniku, ograniczenia finansowe lub organizacyjne, klub nie jest w stanie się wystarczająco zająć

Takimi sprawami będą na pewno:

  • Pomoc ludziom, tworzącym w szerokim tego słowa znaczeniu środowisko naszego klubu, a którzy ze względu na osobiste przeciwności losu takiej pomocy potrzebują
  • Opieka nad miejscami, obiektami oraz przedmiotami tworzącymi historie klubu
  • Promocja Arki Gdynia wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta i okolic, wychowania ich w miłości i szacunku do żółto-niebieskich 
  • Wspieranie działań szkoleniowych na poziomie podstawowym na dzielnicach Gdyni (Projekt 'Arka na twojej Dzielnicy’) oraz zaawansowane w Akademii Piłkarskiej (SI Arka Gdynia)  
JEDNAK WSZYSTKIE NASZE DZIAŁANIA, OMAWIANE WYŻEJ I KAŻDE INNE, KTÓRE PODEJMIEMY MAJĄ NADRZĘDNY CEL POSZERZANIA SYMPATYKÓW ARKI GDYNIA I ZACHĘCANIA ICH DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W NASZYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

 

 

REALIZACJA/PLAN DZIAŁANIA

Dzięki narzędziom medialnym, które specjalnie do tej roli stworzyliśmy, zgodnie z zasadami działań crowdfundingu, przy wsparciu szerokiej bazy sympatyków naszego klubu, realizować przedsięwzięcia zgodnie z wyznaczonymi przez nas celami.

 

CZYM JEST CROWDFUNDING ? / DEFINICJA

To gromadzenie środków poprzez zwrócenie się do licznych drobnych wspierających w celu sfinansowania danego projektu. Zasięg i potencjał sieciowy internetu czynią możliwe finansowanie tą metodą od drobnej pomocy charytatywnej nawet do wielkich przedsięwzięć.

PRZYKŁADOWY PLAN DZIAŁANIA:

1. wyznaczanie celu projektu

2. zmiana projektu w ofertę

3. promocja oferty jak najszerszej społeczności

4. realizacja celu dzięki zaangażowaniu szerokiego grona społeczność

PODSUMOWANIE

Nasz projekt oparty na narzędziach medialnych, realizowany zgodnie z zasadami działań crowdfundingu jest prosty i przejrzysty, spełnia także nowoczesne standardy działań aktualnie przyjętych przez wiele organizacji zajmujących się wsparciem oraz realizacją własnych projektów.

Przy odpowiednim zaangażowaniu i wsparciu szerokiej grupy sympatyków Arki Gdynia nasze działania maja wręcz nieograniczony potencjał.
Tylko nasza wyobraźnia i poziom zaangażowania wyznaczają granice naszych możliwości.