WYJĄTKOWA OFERTA

TYLKO DLA KIBICÓW

ARKI GDYNIA

JEŻELI CHCESZ OSOBIŚCIE ANGAŻOWAĆ SIĘ W DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ARKI GDYNIA  
 

 DOŁĄCZ DO EJSMOND CLUB !

 

Niezbędne informacje

Kupujesz udziały Spółki Ejsmond Club, która posiada 30 tys. akcji klubu piłkarskiego SA Arka Gdynia. 

Nie nabywasz bezpośrednio akcji klubu tylko udziały w spółce, która posiada akcje klubu. 

Nabywając udziały Spółki przysługują Ci pełne prawa wspólnika firmy będącej współwłaścicielem klubu piłkarskiego SA Arka Gdynia.

Masz prawo do osobistego zaangażowania oraz współdecydowania w sprawach dotyczących funkcjonowania naszej organizacji, jak i działań przez nas podejmowanych.

Posiadasz prawo wglądu w działania aktualnych władz SA Arka Gdynia oraz swojego współwłaściciela w Radzie nadzorczej reprezentującego wszystkich mniejszościowych udziałowców.

Jak do nas dołączyć?

Zainteresowani nabyciem pakietu wspólniczego muszą być kibicami Arki Gdynia. W tym celu następuje weryfikacja w bazie kibiców. W przypadku braku obecności w bazie, wymagana jest rekomendacja obecnego udziałowca Spółki.

Osoba zainteresowana nabywa w formie aktu notarialnego pakiet wspólnika EJSMOND CLUB sp. z o.o., odpowiadający wartości 100, posiadanych przez nas, akcji Klubu Arka Gdynia SSA.

Po uzgodnieniu szczegółów następuje spotkanie u naszego Notariusza bądź innego wskazanego przez zainteresowanego.

Osoba kupująca pokrywa koszt aktu notarialnego, a Spółka koszt związany ze zmianą w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Po podpisaniu umowy przez obie strony kupujący otrzymuje unikatowy certyfikat. Od tej pory zostaje pełnoprawnym członkiem EJSMOND CLUB z prawem głosu na Zgromadzeniu Wspólników.

W celu sprawnego funkcjonowania naszej organizacji, uchwalony został Regulamin. Dołączający do grona EJSMOND CLUB wspólnik, powinien zapoznać się z jego treścią i zaakceptować zawarte w nim postanowienia.
ZAPOZNAJ SIĘ
Z REGULAMINEM

Opcje zakupu

1 Pakiet Wspólnika EJSMOND CLUB sp. z o.o. kosztuje 1929 zł + koszt aktu notarialnego.

Osoba zainteresowana nabyciem pakietu proszona jest o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu ustalenia szczegółów zakupu. Po uzgodnieniu szczegółów następuje spotkanie u Notariusza, w celu zawarcia umowy.

Zainteresowani nabyciem większej ilości udziałów proszeni są o kontakt. Cena zależna będzie od zamówienia oraz ilości dostępnych pakietów.

1 posiadany udział = 1 głos na Zgromadzeniu Wspólników. Zatem np. 10 (maksymalna ilość) udziałów daje prawo do 10 głosów.

Przewidujemy możliwość zawarcia umowy i rozłożenia płatności na raty. Ich wysokość zostanie ustalona indywidualnie z przedstawicielem EJSMOND CLUB.

Umowa zawierana jest w drodze przewidzianej jak przy standardowej opcji zakupu.

  KONTAKT

  EJSMOND CLUB Sp. z o.o
  ul.Zamenhofa 17
  81-218 Gdynia
  NIP:9581696975
  REGON: 381886037
  KRS: 0000759336
  Prezes: Katarzyna Faltyńska

  kontakt@ejsmondclub.org
  telefon kontaktowy: 728-866-202

  Partnerzy EJSMOND CLUB