IDEA PROJEKTU

JEDNOCZYĆ WOKÓŁ AKCJI SA ARKI GDYNIA, POSIADANYCH PRZEZ NASZĄ ORGANIZACJĘ, JAK NAJSZERSZE GRONO ODDANYCH KIBICÓW, KTÓRZY CHCĄ W SPOSÓB ZORGANIZOWANY WSPIERAĆ KLUB I MIEĆ CZYNNY UDZIAŁ JEGO ROZWOJU

MOTTO ORGANIZACJI

W JEDNOŚCI SIŁA

TYLKO BĘDĄC ZJEDNOCZONYM, OKAZUJĄC WZAJEMNY SZACUNEK I WSPÓŁPRACUJĄC GŁOS ŚRODOWISKA KIBICÓW NAPRAWDĘ NABIERZE ZNACZENIA A DZIAŁANIA WYMIERNY EFEKT

CELE ORGANIZACJI

Z SZACUNKU DO HISTORII

W TROSCE O PRZYSZŁOŚĆ

GŁÓWNYM CELEM NASZYCH DZIAŁAŃ JEST WSPIERANIE KLUBU W PRZESTRZENIACH, W KTÓRYCH ZE WZGLĘDU NA DZIAŁANIA BIEŻĄCE, CIĄGŁĄ PRESJĘ WYNIKU, OGRANICZENIA FINANSOWE LUB ORGANIZACYJNE, KLUB NIE JEST W STANIE SIĘ WYSTARCZAJĄCO ZAJĄĆ

TAKIMI SPRAWAMI BĘDĄ NA PEWNO:

> POMOC LUDZIOM, TWORZĄCYM W SZEROKIM TEGO SŁOWA ZNACZENIU ŚRODOWISKO NASZEGO KLUBU, A KTÓRZY ZE WZGLEDU NA OSOBISTE PRZECIWNOŚCI LOSU TAKIEJ POMOCY POTRZEBUJĄ.

> OPIEKA NAD MIEJSCAMI, OBIEKTAMI ORAZ PRZEDMIOTAMI TWORZĄCYMI HISTORIĘ KLUBU.

> PROMOCJA ARKI GDYNIA WŚRÓD NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA I OKOLIC, WYCHOWANIA ICH W MIŁOŚCI I SZACUNKU DO ZÓŁTO-NIEBIESKICH BARW

> WSPIERANIE DZIAŁAŃ SZKOLENIOWYCH NA POZIOMIE PODSTAWOWYM NA DZIELNICACH GDYNI (PROJEKT 'ARKA NA TWOJEJ DZIELNICY') ORAZ ZAAWANSOWANE W AKADEMII PIŁKARSKIEJ (SI ARKA GDYNIA)

JEDNAK WSZYSTKIE NASZE DZIAŁANIA, OMAWIANE WYŻEJ I KAŻDE INNE, KTÓRE PODEJMIEMY MAJĄ NADRZĘDNY CEL POSZERZANIA SYMPATYKÓW ARKI GDYNIA I ZACHĘCANIA ICH DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W NASZYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH

REALIZACJA/PLAN DZIAŁANIA

DZIĘKI NARZĘDZIOM MEDIALNYM, KTÓRE SPECJALNIE DO TEJ ROLI STWORZYLIŚMY, ZGODNIE Z ZASADAMI DZIAŁAŃ CROWDFUNDINGU, PRZY WSPARCIU SZEROKIEJ BAZY SYMPATYKÓW NASZEGO KLUBU, REALIZOWAĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGODNIE Z WYZNACZONYMI PRZEZ NAS CELAMI.

CZYM JEST CROWDFUNDING ? / DEFINICJA

TO GROMADZENIE ŚRODKÓW POPRZEZ ZWRÓCENIE SIE DO LICZNYCH DROBNYCH WSPIERAJĄCYCH W CELU SFINANSOWANIA DANEGO PROJEKTU. ZASIĘG I POTENCJAŁ SIECIOWY INTERNETU CZYNIĄ MOŻLIWE FINANSOWANIE TĄ MOTODĄ OD DROBNEJ POMOCY CHARYTATYWNEJ NAWET DO WIELKICH PRZEDSIĘWZIĘĆ

PRZYKŁADOWY PLAN DZIAŁANIA:

1. wyznaczanie celu projektu

2. zmiana projektu w ofertę

3. promocja oferty jak najszerszej społeczności

4. realizacja celu dzięki zaangażowaniu szerokiego grona społeczności

PODSUMOWANIE

Nasz projekt oparty na narzędziach medialnych, realizowany zgodnie z zasadami działań crowdfundingu jest prosty i przejrzysty, spełnia także nowoczesne standardy działań aktualnie przyjętych przez wiele organizacji zajmujących się wsparciem oraz realizacją własnych projektów.

Przy odpowiednim zaangażowaniu i wsparciu szerokiej grupy sympatyków Arki Gdynia nasze działania maja wręcz nieograniczony potencjał.

Tylko nasza wyobraźnia i poziom zaangażowania wyznaczają granice naszych możliwości.

Przykład naszych wspólnych inicjatyw

PAKIET MŁODEGO ARKOWCA

ETAP 1: Decyzja o wsparciu Restauracji Olimpijska 5 w finansowaniu weekendowego wyżywienia dla Młodzieżowców reprezentujących żółto-niebieskie barwy, zamieszkujących na co dzień w internacie szkolnym.

ETAP 2: Umieszczenie oferty zakupu pakietów w naszych social mediach

ETAP 3: Rozprzestrzenianie inicjatywy wśród naszych znajomych, znajomych naszych znajomych itd. aż do zakończenia akcji

EFEKT: Zakupienie ponad 200 pakietów = zapewnienie młodym Arkowcom całodniowego, weekendowego wyżywienia do końca 2020 roku !

Przykład naszych wspólnych inicjatyw

Kolacja z Jedenastką 90-lecia

Przyczyna: Brak zainteresowania ze strony ówczesnych władz w uczczenie jubileuszu 90-lecia Klubu

Etap 1: Zgromadzenie Wspólników postanawia zorganizować uroczystą kolację z Piłkarzami wybranymi do Jedenastki 90-lecia

Etap 2: Zebranie funduszy, zaproszenie Piłkarzy wraz z ich rodzinami, zaproszenie wszystkich udziałowców EJSMOND CLUB

Etap 3: Stworzenie rodzinnej atmosfery, uroczyste wręczenie naszym bohaterom Legitymacji Honorowego Kibica, wspólne rozmowy o Arce, jej historii i czasie obecnym

Efekt: Niezapomniane wrażenia, należyte uhonorowanie Piłkarzy, wyjątkowa możliwość dla Kibiców do porozmawiania z ludźmi szczególnie zasłużonymi dla ARKI GDYNIA

Partnerzy EJSMOND CLUB