Spółka EJSMOND CLUB uczestniczyła w dokapitalizowaniu SA Arka Gdynia. Dwukrotnie zasiliła klub kwotą 50 tys. zł. Tym samym w posiadaniu naszej spółki znalazł się dodatkowo 10 tys. nowych akcji Arka Gdynia. Daje to nam niezmiennie 5% pakiet współwłaściciela klubu.