REGULAMIN

EJSMOND CLUB Sp. z o.o.

§1
Porządek wewnętrzny

1. W żadnym  wypadku prywatnie czy zawodowo nie można podejmować działań naruszających wizerunkowo
lub materialnie dobro klubu Arka Gdynia, Sp Ejsmond Club oraz osób je reprezentujących.
*Niezastosowanie się w/w postanowienia wiąże się z odebraniem tymczasowo lub definitywnie prawa głosu
podczas podejmowania uchwał oraz innych działań wymagających głosowania wspólników.
*Decyzje o odebraniu prawa głosu i jego terminie podejmuje zarząd Sp.Ejsmond Club.


§2
Nabywanie i sprzedaż udziałów

1. Udziałowcem Sp.EC może być jedynie kibic AG posiadający profil kibica w bazie klubu.
*Kandydat na udziałowca Sp.EC musi być dodatkowo rekomendowany przez jednego z aktualnych udziałowców.
2. Nabycie udziałowym reguluje umowa która kupujący zobowiązuje się zawrzeć.
3. Nabycie więcej niż jednego udziału wymaga zgody zarządu Spółki   
4. Prawo pierwokupu udziałów posiadają Udziałowcy Sp. Zgodnie z kodeksem prawa handlowego.
5. Transakcje wewnętrzne nie wymagają zgody zgromadzenia wspólników 


§3
Podejmowanie decyzji i działań

1. Sprawy organizacyjne dotyczące funkcjonowania Sp. podejmuje zarząd bez potrzeby otrzymania zgody zgromadzenia wspólników.
2. Działania dotyczące spraw strategicznych podejmowanych przez organizacje
oraz realizacji celów wyznaczonych przez Sp. wymagają  zgody zgromadzenia wspólników.

3. Każdemu z udziałowców przysługuje prawo do głosowania zgodnie z liczbą posiadanych udziałów (1 udział = 1 głos) 
4. Do ważności podejmowanych uchwał i innych działań podejmowanych
przez Sp. wystarczy zwykła większość głosów  przy 75%  frekwencji udziałowców .
5. Do spraw dotyczących  zmian w regulaminie lub wprowadzenie dodatkowych postanowień wymagana
jest zgoda 75% udziałowców przy 75% frekwencji.
6. Do sprzedaży akcji SA AG posiadanych przez Sp. Podmiotom zewnętrznym
jest tylko możliwe przy 100% zgodności wspólników potwierdzona pisemnie.

 

Partnerzy EJSMOND CLUB